Wylęgarnia 2020/2021

W związku z perturbacjami wynikającymi z sytuacji pandemicznej i brakiem możliwości zorganizowania konferencji w 2020 r. w formie tradycyjnej (Wylęgarnia 2020), podjęliśmy decyzję o połączeniu wspomnianej, ubiegłorocznej konferencji z tegoroczną konferencją „Wylęgarnia 2021”. Stąd wydłużony czas konferencji, w stosunku do organizowanych w latach poprzednich.

Wszystkie informacje organizacyjne znajdują się w zakładce konferencji - Wylęgarnia 2021.

Serdecznie zapraszamy do udziału.