Wyniki głosowania w wyborach do Rady Naukowej Instytutu Rybactwa Śródlądowego w Olsztynie na okres kadencji 2017-2021

Uprzejmie informuję, że w wyniku wyborów do Rady Naukowej IRS, przeprowadzonych w dniu 20 czerwca 2017 r., w skład Rady powołano następujące osoby:

Spośród pracowników naukowych posiadających stopień naukowy doktora habilitowanego lub tytuł naukowy, zatrudnionych w Instytucie w pełnym wymiarze czasu pracy, nie krócej niż rok od dnia rozpoczęcia procedury powołania Rady:

 • prof. dr hab. Ryszard Kolman
 • prof. dr hab. Andrzej K. Siwicki
 • prof. dr hab. Jacek Wolnicki
 • prof. dr hab. Zdzisław Zakęś
 • dr hab. Łucjan Chybowski prof. IRS
 • dr hab. Piotr Dębowski prof. IRS
 • dr hab. Stefan Dobosz prof. IRS
 • dr hab. Agata Kowalska
 • dr hab. Mirosław Szczepkowski prof. IRS

 

Spośród pracowników naukowych posiadających stopień naukowy doktora, zatrudnionych w Instytucie w pełnym wymiarze czasu pracy, nie krócej niż rok od dnia rozpoczęcia procedury powołania Rady:

 • dr inż. Andrzej Kapusta  
 • dr inż. Krzysztof Kazuń

 

Spośród pracowników badawczo-technicznych zatrudnionych w Instytucie w pełnym wymiarze czasu pracy, nie krócej niż rok od dnia rozpoczęcia procedury powołania Rady:

 • dr inż. Andrzej Lirski

 

Protesty dotyczące prawidłowości przeprowadzenia wyborów należy zgłaszać Dyrektorowi Instytutu pisemnie, w terminie 7 dni roboczych od dnia ogłoszenia wyników wyborów.

Protokół z przebiegu wyborów oraz wyniki głosowania znajdują się do wglądu u mgr inż. Alicji Robak.