XXVI Krajowa Konferencja Rybackich Użytkowników Jezior, Rzek i Zbiorników Zaporowych

 

Szanowni Państwo,

XXVI Krajowa Konferencja Rybackich Użytkowników Jezior, Rzek i Zbiorników Zaporowych odbędzie się w dniach 5-7 października 2022 r. w Kompleksie Wypoczynkowo – Konferencyjnym MAZUR SYRENKA w Krutyniu.

Tematami wiodącymi Konferencji będą bieżące problemy gospodarki rybackiej, nasze analizy dotyczące aktualnej wielkości produkcji ryb jeziorowych, stanu jeziorowej gospodarki zarybieniowej, kondycji ekonomicznej rybactwa jeziorowego i stawowego oraz problematyki wędkarskiej w jeziorach. Jak co roku, wśród wykładów konferencyjnych znajdzie się również tematyka związana z akwakulturą i ekologią. Na naszą Konferencję zapraszamy nie tylko przedstawicieli branży i nauki rybackiej, ale również reprezentantów instytucji nadzorujących prowadzenie racjonalnej gospodarki rybackiej, w tym: Departament Rybołówstwa Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Urzędy Marszałkowskie, Państwową Straż Rybacką, Polski Związek Wędkarski.

Każdy z uczestników Konferencji otrzyma materiały konferencyjne oraz monografię naukową wydaną w 2022 roku.Informacje na temat XXVI Krajowej Konferencji Rybackich Użytkowników Jezior, Rzek i Zbiorników Zaporowych będą na bieżąco aktualizowane na stronie internetowej IRS.

 

Dodatkowe informacje oraz karty zgłoszenia znaleźć można pod poniższym adresem:

XXVI Krajowa Konferencja Rybackich Użytkowników Jezior, Rzek i Zbiorników Zaporowych | Jeziorówka (infish.com.pl)

 

Serdecznie zapraszamy!