XXXI Międzynarodowa Konferencja Polskiego Towarzystwa Fykologicznego

Olsztyn, 17-20 maj 2012
„GLONY W ŚRODOWISKU CZŁOWIEKA – TAKSONOMIA, EKOLOGIA I ROLA W OCENIE STANU EKOLOGICZNEGO”

Wiecej informacji:

Komunikat I: Komunikat_I.doc

Zgłoszenia udziału w konferencji proszę nadsyłać do dnia 30 stycznia 2012 r.