Odbudowa jesiotra bałtyckiego (Recovery of the Baltic sturgeon)

PL:

Instytut Rybactwa Śródlądowego im. Stanisława Sakowicza w Olsztynie, WWF Polska, MRiRW oraz inni partnerzy przyłączają się do międzynarodowej inicjatywy „Światowy Dzień Migracji Ryb” w maju tego roku. Na ten dzień, 20 maja,
zaplanowaliśmy wypuszczenie młodocianych ryb do niegdyś najważniejszej rzeki jesiotrowej w basenie Morza Bałtyckiego w ramach realizacji Planu Działań Helcom na rzecz ochrony i odbudowy jesiotra bałtyckiego. Serdecznie zapraszamy uczniów, młodzież i studentów. W obecności mediów wypuszczać będziemy młodociane jesiotry do ich niegdyś najważniejszej rzeki w basenie Morza Bałtyckiego.


 

EN:

Inland Fisheries Institute in Olsztyn, WWF Poland and other partners are joining the international initiative “World Fish Migration Day” in May 2022. For this day we have planned the release of juvenile fish as part of the implementation of the Helcom Action Plan for the protection and recovery of the Baltic sturgeon. Schoolchildren, young people and students are invited to the sturgeon release. We will release juvenile sturgeons into the formerly most important sturgeon river in the Baltic Sea basin in the presence of the media.

https://www.worldfishmigrationday.com/event/fish-release-recovery-of-the...