Operaty rybackie - informacje

Operaty rybackie - odwołanie posiedzenia z dnia 20-12-2021

Ze względu na nikłe zainteresowanie opiniowaniem w dniu 20 grudnia 2021 r., termin opiniowania zostaje przesunięty na 27 stycznia 2022 r.

Prosimy o przesyłanie operatów do zaopiniowania w tym terminie najpóźniej do dnia 3 grudnia 2021 r.

Informacje o operatach, które będą opiniowane w dniu 27 stycznia 2022 r. zostaną podane w kolejnym komunikacie.

 

Zespół ds. Opiniowania Operatów

Zmiana terminu posiedzenia Zespołu Opiniującego Operaty Rybackie

Informujemy, że nastąpiła zmiana terminu posiedzenia Zespołu Opiniującego Operaty Rybackie.

Posiedzenie Zespołu Opiniującego Operaty Rybackie odbędzie się w dniu 30 września 2021 r. o godzinie 10:00, w Sali Konferencyjnej (I piętro), w siedzibie Instytutu Rybactwa Śródlądowego w Olsztynie (ul. Oczapowskiego 10, Olsztyn-Kortowo).

Z poważaniem

mgr inż. Agnieszka Sobańska