Gospodarka rybacka w śródlądowych wodach płynących w 2016 roku. Cz. 2. Charakterystyka zarybień

Autorzy: Maciej Mickiewicz, Arkadiusz Wołos, Hanna Draszkiewicz-Mioduszewska

 

Zakład Bioekonomiki Rybactwa, Instytut Rybactwa Śródlądowego w Olsztynie