Konsumpcja ryb z akwakultury i ich ceny w kontekście projektowanych opłat za wodę