Panie, tu nie ma ryb, czyli słów kilka do przyjaciół wędkarzy