Przegląd problematyki związanej z gospodarowaniem populacjami szczupaka, ze szczególnym uwzględnieniem połowów tarlaków

Autorzy: Tomasz Kajetan Czarkowski1,  Andrzej Kapusta2

 

1Olsztyn, ul. Laszki
2Zakład Hydrobiologii, Instytut Rybactwa Śródlądowego w Olsztynie