KOMUNIKAT DYREKTORA INSTYTUTU RYBACTWA ŚRÓDLĄDOWEGO W OLSZTYNIE W SPRAWIE OPINIOWANIA OPERATÓW RYBACKICH

Olsztyn, dnia 05.12.2013r.

  

            Informuję, że w związku z wejściem w życie Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 22 maja 2013 r. (Dz. U. z dnia 14 czerwca 2013 r., poz. 676), zmieniającego rozporządzenie w sprawie operatu rybackiego (Dz. U. Nr 44 z dnia 26 kwietnia 2002r., poz. 414), Instytut Rybactwa Śródlądowego w Olsztynie z dniem 15 grudnia 2013 r. zawiesza czasowo opiniowanie operatów rybackich.

Opiniowanie wznowione zostanie na początku 2014 roku, po opracowaniu stosownych Zarządzeń Dyrektora IRS w Olsztynie, wprowadzających m.in. nowy regulamin opiniowania operatów rybackich. Regulamin ten opublikowany zostanie na stronie internetowej IRS (www.infish.com.pl).

Wszystkie operaty rybackie, przesłane do IRS w Olsztynie do dnia 14 grudnia 2013 r., zostaną zaopiniowane w dotychczas obowiązującym trybie, w terminie nie dłuższym niż 3 miesiące od daty otrzymania operatu do zaopiniowania, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29 marca 2002 r. w sprawie operatu rybackiego (Dz. U. Nr 44 z dnia 26 kwietnia 2002r., poz. 414).

 

 

prof. dr hab. Bogusław Zdanowski

Dyrektor Instytutu Rybactwa Śródlądowego w Olsztynie