PRACA: ichtiolog w Rybackim Zakładzie Doświadczalnym w Zatorze (woj. małopolskie)

Do Instytutu Rybactwa Śródlądowego im. S. Sakowicza - Państwowego Instytutu Badawczego w Olsztynie, poszukujemy osoby do pracy na stanowisku:

Ichtiologa

Miejsce pracy: małopolskie / Rybacki Zakład Doświadczalny w Zatorze

Instytut Rybactwa Śródlądowego im. S. Sakowicza - Państwowy Instytut Badawczy (IRS-PIB) w Olsztynie jest jednostką naukowo-badawczą, od ponad 70 lat ściśle związaną w zakresie swoich kompetencji z rybacką gospodarką śródlądową. Wykonuje prace naukowo-badawcze i wdrożeniowe, opracowuje studia i ekspertyzy oraz udziela konsultacji i doradztwa. Realizuje szereg projektów krajowych i międzynarodowych.

Rybacki Zakład Doświadczalny w Zatorze (RZD Zator), należący do Instytutu Rybactwa Śródlądowego im. S. Sakowicza - Państwowego Instytutu Badawczego, gospodaruje na łącznej powierzchni 1456 ha, z czego 1186 ha stanowią stawy. Zakład prowadzi działalność produkcyjną, doświadczalną i wdrożeniową (ryby towarowe i materiał zarybieniowy; prace doświadczalne i badawcze). W działalności naukowo-badawczej RZD specjalizuje się w pracach nad doskonaleniem produkcji karpia. Zakład zaopatruje krajowe gospodarstwa stawowe w wyselekcjonowane reproduktory karpia.

Obok karpia - głównego gatunku hodowlanego, RZD Zator prowadzi produkcję i sprzedaż innych gatunków ryb, takich jak: lin, jaź, tołpyga, amur, karaś pospolity i złocisty, sum, szczupak i okoń.

 

Opis stanowiska

Do zadań na tym stanowisku będzie należało:

 • koordynowanie pracy Gospodarstw Rybackich,
 • przekazywanie dokumentów księgowych oraz kadrowych do odpowiednich działów,
 • współpracowanie ze wszystkimi działami w Zakładzie,
 • zarządzaniem zespołem pracowników produkcji oraz innymi podległymi mu pracownikami,
 • sporządzanie protokołów zarybień i odłowów,
 • organizowanie i kierowanie pracami polegającymi na rozrodzie ryb i produkcją materiału zarybieniowego;
 • udział i nadzór nad chowem i hodowlą ryb.

 

Wymagania:

 • wykształcenie z zakresu rybactwa śródlądowego,
 • doświadczenie na takim samym bądź podobnym stanowisku,
 • prawo jazdy kategoria B,
 • umiejętność szybkiego i samodzielnego podejmowania decyzji,
 • znajomość pakietu MS Office,
 • mile widziana znajomość ustawy o rybactwie śródlądowym z dnia 18 kwietnia 1985 r.

 

Oferujemy:

 • zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę,
 • niezbędne narzędzia do pracy,
 • atrakcyjne wynagrodzenie.

 

Wykaz dokumentów wymaganych od kandydatów:

 • CV i list motywacyjny;
 • kopie dokumentów potwierdzające wykształcenie;
 • kopie dokumentów potwierdzające doświadczenie zawodowe;
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru.

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • aplikację należy złożyć lub wysłać do 12 stycznia 2024 r. do godz. 15:00;
 • na adres Instytutu Rybactwa Śródlądowego im. Stanisława Sakowicza-Państwowego Instytutu Badawczego w Olsztynie lub na adres: a.sadowska@infish.com.pl  do 12 stycznia 2024 r.

 

Zatrudnienie jest przewidziane od lutego 2024 r.

Instytut Rybactwa Śródlądowego im. Stanisława Sakowicza w Olsztynie zastrzega sobie prawo do zamknięcia naboru lub konkursu bez wyłonienia kandydata.

Klauzula informacyjna RODO | Instytut Rybactwa Śródlądowego w Olsztynie (infish.com.pl)

Wzór oświadczenia

OŚWIADCZENIE KANDYDATA DO PRACY W SPRAWIE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

• Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Instytut Rybactwa Śródlądowego im. Stanisława Sakowicza w Olsztynie, zgodnie z Rozporządzeniem  Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z ochroną danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), w celu przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego.

• Oświadczam, iż zapoznałem/am się z informacją dotyczącą przetwarzania danych osobowych przez Instytut Rybactwa Śródlądowego im. Stanisława Sakowicza w Olsztynie.

 

 ……………………………………………………

(data i czytelny podpis kandydata)

Olsztyn, dn. ….…………..2023 r.