PRACA: specjalista inżynieryjno-techniczny, woj. mazowieckie

 

Do Instytutu Rybactwa Śródlądowego im. S. Sakowicza w Olsztynie poszukujemy osoby do pracy na stanowisku:

 

Specjalisty inżynieryjno-technicznego

Miejsce pracy: mazowieckie / Zakład Rybactwa Rzecznego w Żabieńcu

 

Instytut Rybactwa Śródlądowego im. S. Sakowicza w Olsztynie jest jednostką naukowo-badawczą, od ponad 70 lat ściśle związaną w zakresie swoich kompetencji z rybacką gospodarką śródlądową. Wykonuje prace naukowo-badawcze i wdrożeniowe, opracowuje studia i ekspertyzy oraz udziela konsultacji i doradztwa. Realizuje szereg projektów krajowych i międzynarodowych.

Zakład Rybactwa Rzecznego  w Żabieńcu  prowadzi badania ichtiofauny rzecznej, ściśle związane w zakresie swoich kompetencji z rybacką gospodarką śródlądową na rzekach. Prowadzi projekty naukowe, monitoring ichtiofauny rzecznej i badania siedlisk.  Realizuje szereg projektów krajowych i międzynarodowych. W chwili obecnej do realizacji projektu Ekspertyzy strat na Odrze potrzebujemy do zespołu dwóch pracowników.

 

Do głównych obowiązków będzie należało:  

 • czynny udział w projektach prowadzonych przez Zakład, w tym kilkudniowe (do 4 tygodni) wyjazdy w teren w celach połowów ryb i pomiarów rzek,
 • organizacja i przygotowanie zebranych danych do analiz,
 • obsługa i dbanie o specjalistyczny sprzęt pomiarowy,
 • pomoc w przygotowaniu publikacji naukowych,
 • naprawy, monitorowanie i dbanie o stan techniczny pojazdów, łodzi,
 • drobne naprawy sprzętu,
 • organizacja pomieszczeń technicznych, warsztatu i biura.

 

Wymagania

 • znajomość obsługi pakietu MS Office, GIS i SIMStream,
 • znajomość języka angielskiego,
 • umiejętności techniczne, naprawa instrumentów,
 • prawo jazdy kat. B (warunek konieczny),
 • uprawnienia do sterowania łodzią  (będzie dodatkowym atutem),
 • dobra organizacja pracy, dyspozycyjność i zaangażowanie,
 • umiejętność pracy w grupie,
 • umiejętność pracy pod presją czasu,
 • umiejętność pływania i sprawność fizyczna,
 • wykształcenie w zakresie ochrony i inżynierii środowiska.

 

Oferujemy

 • ciekawą i rozwijającą pracę w Instytucie o ugruntowanej pozycji naukowo-badawczej,
 • stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,
 • możliwość szybkiego zdobycia doświadczenia zawodowego i rozwoju naukowego,
 • przyjazną atmosferę pracy.

Wykaz dokumentów wymaganych od kandydatów:

 • C-V i list motywacyjny,
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 • dokumenty potwierdzające doświadczenie zawodowe,
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru.

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • dokumenty należy złożyć do 21 października 2022 r.
 • decyduje data stempla pocztowego/osobistego dostarczenia oferty do Instytutu
 • miejsce składania dokumentów: Instytut Rybactwa Śródlądowego im. Stanisława Sakowicza w Olsztynie ul. Oczapowskiego 10, 10-719 Olsztyn
  z dopiskiem na kopercie – nabór na stanowisko specjalisty inżynieryjno-technicznego

 

Instytut Rybactwa Śródlądowego im. Stanisława Sakowicza w Olsztynie zastrzega sobie prawo do zamknięcia naboru lub konkursu bez wyłonienia kandydata.

Klauzula informacyjna RODO | Instytut Rybactwa Śródlądowego w Olsztynie (infish.com.pl)

Wzór oświadczenia

OŚWIADCZENIE KANDYDATA DO PRACY W SPRAWIE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

• Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Instytut Rybactwa Śródlądowego im. Stanisława Sakowicza w Olsztynie, zgodnie z Rozporządzeniem  Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z ochroną danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), w celu przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego.

• Oświadczam, iż zapoznałem się z  informacją dotyczącą przetwarzania danych osobowych przez Instytut Rybactwa Śródlądowego im. Stanisława Sakowicza w Olsztynie                                                          

                                                                                                             (data i czytelny podpis kandydata)

Olsztyn, dn. ….….2022 r.

 

                                                                               

 

 

 ……………………………………………

            podpis Dyrektora Instytutu