PRACA: asystent Dyrektora - pracownik kancelarii, Olsztyn

 

Do Instytutu Rybactwa Śródlądowego im. S. Sakowicza w Olsztynie, poszukujemy osoby do pracy na stanowisku:

ASYSTENT DYREKTORA - PRACOWNIK KANCELARII

Miejsce pracy: warmińsko-mazurskie / Olsztyn 

Instytut Rybactwa Śródlądowego im. S. Sakowicza w Olsztynie jest jednostką naukowo-badawczą funkcjonującą w oparciu o ustawę o instytutach badawczych z dnia 30 kwietnia 2010 r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 1383), od ponad 70 lat ściśle związaną w zakresie swoich kompetencji z rybacką gospodarką śródlądową. Wykonuje prace naukowo-badawcze i wdrożeniowe, opracowuje studia i ekspertyzy oraz udziela konsultacji i doradztwa. Realizuje szereg projektów krajowych i międzynarodowych.

 

ZAKRES OBOWIĄZKÓW

Pracownik na tym stanowisku będzie odpowiedzialny za:  

 • administrowanie i zarządzanie Kancelarią Instytutu,
 • czuwanie nad prawidłowym obiegiem dokumentów w Instytucie,
 • nadzór nad obiegiem korespondencji przychodzącej i wychodzącej,
 • przyjmowanie i obsługa interesantów, współpracowników,
 • organizację biura Dyrektora Instytutu,
 • zarządzanie kalendarzem Dyrektora Instytutu,
 • współpracę i komunikację ze wszystkimi działami w Instytucie,
 • kompleksową obsługę spotkań biznesowych w Instytucie,
 • dbanie o wygląd i funkcjonalność Kancelarii,
 • dbanie o wizerunek Instytutu,
 • administrowanie informacjami zamieszczonymi w BIP Instytutu,
 • obsługę platformy ePUAP 2,
 • obsługę platformy elektronicznej nadawcy,
 • inne czynności administracyjne.

 

Oczekujemy:

 • wykształcenia wyższego,
 • minimum dwuletniego doświadczenia w pracy na podobnym stanowisku,
 • znajomości języka angielskiego w stopniu komunikatywnym,
 • praktycznej znajomości platformy ePUAP 2,
 • umiejętności zarządzania przepływem informacji w zespole,
 • wysokiej kultury osobistej, znajomości zasad savoir-vivre biznesowego,
 • komunikatywności, wysokich zdolności interpersonalnych,
 • bardzo dobrej organizacji pracy, zaangażowania, terminowości, skrupulatności i samodzielności w pracy,
 • znajomości pakietu MS Office,
 • prawa jazdy kategorii B.

 

Co oferujemy:

 • pracę w stabilnym Instytucie o ugruntowanej pozycji naukowo-badawczej,
 • stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,
 • możliwość rozwoju zawodowego poprzez udział w szkoleniach,
 • przyjazne środowisko pracy, profesjonalny zespół.

 

Wykaz dokumentów wymaganych od kandydatów:

 • C-V i list motywacyjny,
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 • kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe,
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru.

       

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • dokumenty należy złożyć, do 28 grudnia 2022 r.
 • decyduje data stempla pocztowego/osobistego dostarczenia oferty do Instytutu,
 • miejsce składania dokumentów:

Instytut Rybactwa Śródlądowego im. Stanisława Sakowicza w Olsztynie

ul. Oczapowskiego 10, 10-719 Olsztyn

z dopiskiem na kopercie – nabór na stanowisko Asystent Dyrektora – Pracownik Sekretariatu

Zatrudnienie jest przewidziane od 1 stycznia 2023 r.

 

Instytut Rybactwa Śródlądowego im. Stanisława Sakowicza w Olsztynie zastrzega sobie prawo do zamknięcia naboru lub konkursu bez wyłonienia kandydata.

Klauzula informacyjna RODO | Instytut Rybactwa Śródlądowego w Olsztynie (infish.com.pl)

Wzór oświadczenia

OŚWIADCZENIE KANDYDATA DO PRACY W SPRAWIE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

• Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Instytut Rybactwa Śródlądowego im. Stanisława Sakowicza w Olsztynie, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z ochroną danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), w celu przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego.

• Oświadczam, iż zapoznałem się z informacją dotyczącą przetwarzania danych osobowych przez Instytut Rybactwa Śródlądowego im. Stanisława Sakowicza w Olsztynie.

  ………………………………………..………….

 (data i czytelny podpis kandydata)

Olsztyn, dn. ………....2022 r.

………………………………………….……………….

Podpis Dyrektora Instytutu