XXVII Krajowa Konferencja Rybackich Użytkowników Jezior, Rzek i Zbiorników Zaporowych

Szanowni Państwo,

XXVII Krajowa Konferencja Rybackich Użytkowników Jezior, Rzek i Zbiorników Zaporowych odbędzie się w dniach 11-13 października 2023 r. w Kompleksie Wypoczynkowo – Konferencyjnym MAZUR SYRENKA w Krutyniu.

Tematami wiodącymi Konferencji będą bieżące problemy gospodarki rybackiej, nasze analizy dotyczące aktualnej wielkości produkcji ryb jeziorowych, stanu jeziorowej gospodarki zarybieniowej, kondycji ekonomicznej rybactwa jeziorowego i stawowego oraz problematyki wędkarskiej w jeziorach. Jak co roku, wśród wykładów konferencyjnych znajdzie się również tematyka związana z akwakulturą i ekologią. Na naszą Konferencję zapraszamy nie tylko przedstawicieli branży i nauki rybackiej, ale również reprezentantów instytucji nadzorujących prowadzenie racjonalnej gospodarki rybackiej, w tym: Departament Rybołówstwa Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie,  Urzędy Marszałkowskie, Państwową Straż Rybacką, Polski Związek Wędkarski.

Każdy z uczestników Konferencji otrzyma materiały konferencyjne oraz monografię naukową wydaną w 2023 roku.

Informacje na temat XXVII Krajowej Konferencji Rybackich Użytkowników Jezior, Rzek i Zbiorników Zaporowych  będą na bieżąco aktualizowane na stronie internetowej IRS.

Zapraszamy serdecznie!

 

Początek Konferencji: 11 października (środa), godzina 1100

Zakończenie: 13 października (piątek), godzina 1100

Koszt uczestnictwa wynosi 690 zł brutto (w tym 23% VAT). W ramach tej opłaty przewidziana jest uroczysta kolacja. Opłaty dokonywane na miejscu są wyższe o 100 zł.

Zgłoszenia oraz wpłaty prosimy wnosić w terminie do 30 września 2023 r. Po przekroczeniu tego terminu również obowiązuje opłata wyższa o 100 zł.

Przypominany, że  można śledzić nas na facebooku https://www.facebook.com/IRSOlsztyn                                                                                    

W sprawach organizacyjnych Konferencji prosimy kontaktować się z  Hanną Draszkiewicz-Mioduszewską, tel. 089 524 10 45, e-mail: hanah@infish.com.pl

Liczba miejsc ograniczona – decyduje termin zgłoszenia udziału w konferencji.

 Zapraszamy serdecznie!

 

Za Komitet Organizacyjny

Tomasz Czerwiński

 

Operacja współfinansowana przez Unię Europejską ze środków finansowych Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego w ramach Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020, Priorytetu 2 „Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowisko, zasobooszczędnej, innowacyjnej, konkurencyjnej i opartej na wiedzy”, w zakresie działania: „Promowanie kapitału ludzkiego i tworzenie sieci kontaktów”

UMOWA O DOFINANSOWANIE NR 00002-6521.6-OR1400001/23 z dnia 28 lipca 2023 r.

Beneficjent: Instytut Rybactwa Śródlądowego im. Stanisława Sakowicza – Państwowy Instytut Badawczy i Polskie Towarzystwo Rybackie w Poznaniu (Porozumienie o współpracy z dnia 31 maja 2023 r.).

 

ZałącznikRozmiar
Microsoft Office document icon Karta zgłoszenia31 KB
PDF icon Program konferencji490.49 KB