Konferencja „WYLĘGARNIA 2022”, 1-2 września 2022 r.

 

Konferencja „WYLĘGARNIA 2022”, 1-2 września 2022 r.

 

Organizatorzy:

Zakład Akwakultury, Instytut Rybactwa Śródlądowego im. Stanisława Sakowicza

we współpracy z Katedrą Ichtiologii i Akwakultury, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

 

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych problematyką szeroko rozumianego wylęgarnictwa na kolejną konferencję „WYLĘGARNIA”. Konferencja odbędzie się w dniach 1-2 września 2022 roku (przyjazd i rejestracja – 31 sierpnia). Konferencję planujemy zorganizować w dolinie rzeki Łomnicy, u podnóży Gór Olbrzymich (Sudety Zachodnie), w okolicach Karpacza. Dokładna lokalizacja zostanie podana w terminie późniejszym, po sfinalizowaniu procedur przetargowych.

Tematem przewodnim tegorocznej konferencji będzie szeroko rozumiany dobrostan ryb. Oprócz tego swoje miejsce znajdą zagadnienia związane z rozrodem, żywieniem i innymi istotnymi dla wylęgarnictwa oraz akwakultury tematami. Planujemy zorganizowanie trzech sesji referatowych oraz jednej sesji posterowej. Na każdy referat przewidujemy do 20 minut (łącznie z dyskusją).

Osoby zainteresowane zaprezentowaniem referatu i/lub posteru prosimy o nadsyłanie tekstów prac do końca kwietnia 2022 r., na skrzynkę: z.zakes@infish.com.pl. Maszynopisy muszą być sformatowane w sposób zgodny z wymaganiami stawianymi autorom nadsyłającym prace do redakcji Fisheries & Aquatic Life (dawniej Archives of Polish Fisheries) (szczegóły dostępne na stronie www.infish.com.pl). Teksty prac prosimy przesłać w formie elektronicznej (pliki tekstowe przygotowane w programie Word, rysunki w programie Excel lub Statistica, wysokiej jakości fotografie w plikach z rozszerzeniem .jpg lub .tif). Wraz z tekstem pracy prosimy o przesyłanie załączników zawierających rysunki, tabele i fotografie w formatach plików z oryginalnymi rozszerzeniami (rysunki, fotografie i tabele nie powinny być wklejone w tekst pracy). Przesłane opracowanie musi zawierać streszczenie składające się z 150-200 słów. Organizatorzy rezerwują sobie prawo wyboru doniesień.

Rejestracja uczestników konferencji „Wylęgarnia 2022” rozpocznie się w środę 31 sierpnia o godz. 15:00. Natomiast zakończenie konferencji nastąpi w piątek 2 września po obiedzie.

Koszt udziału w konferencji obejmujący zakwaterowanie, pełne wyżywienie (w tym uroczysta kolacja z oprawą muzyczną) i materiały konferencyjne wynosi 990 zł/osobę (w tym 23% VAT). Wpłaty należy dokonać na konto:

Instytut Rybactwa Śródlądowego im. Stanisława Sakowicza

BGŻ BNP PARIBAS w Olsztynie

14 2030 0045 1110 0000 0046 9430

z dopiskiem „Wylęgarnia 2022” do dnia 17 sierpnia 2022 roku. Po tym terminie wpisowe będzie wyższe o 100 zł.

Nieobecność na Konferencji lub zmiany w dokonanej rezerwacji nie upoważniają do roszczeń o zwrot wpłaty lub jej części.

Bieżące informacje o Konferencji i karty zgłoszenia uczestnictwa będą dostępne na stronie internetowej IRS Olsztyn (www.infish.com.pl) oraz w kolejnych numerach Komunikatów Rybackich.

Ze względów organizacyjnych prosimy o wcześniejsze zgłaszanie się.

Kontakt:

Marek Hopko (tel. 89 5240171, e-mail: m.hopko@infish.com.pl).

 

Serdecznie zapraszamy do udziału,

za Komitet Organizacyjny:

 

prof. dr hab. inż. Zdzisław Zakęś,

Zakład Akwakultury, IRS w Olsztynie

ul. Oczapowskiego 10, 10-719 Olsztyn,

tel. 89-5240171,

z.zakes@infish.com.pl

 

ZałącznikRozmiar
PDF icon Program konferencji Wylęgarnia 2022 (PDF)241.1 KB