Konfrerencja - Wylęgarnia 2009

 -

Debrzyno k. Kościerzyny 01-03 września 2009
 
Temat przewodni:
„Ryby łososiowate”
 
Organizatorzy:
 

Instytut Rybactwa Śródlądowego w Olsztynie:

Zakład Hodowli Ryb Jesiotrowatych,
Zakład Akwakultury,
Zakład Rybactwa Stawowego,
Zakład Hodowli Ryb Łososiowatych.
 
            Serdecznie zapraszamy wszystkich praktyków i naukowców zajmujących się tematyką wylęgarniczo-podchowową ryb na kolejną coroczną konferencję naukową „Wylęgarnia 2009”. Tegoroczne nasze spotkanie planujemy zorganizować w dniach 01 -03 września 2009 roku w prawdziwej perle Kaszub, ukrytej wśród lasów Wdzydzkiego Parku Krajobrazowego, tj. w Ośrodku Wczasowo-Wypoczynkowym „DEBRZYNO”, 83-406 Wąglikowice, Debrzyno k. Kościerzyny (www.debrzyno.com.pl).
Pragniemy, aby najbliższa „Wylęgarnia” objęła swoją tematyką zagadnienia związane z rozrodem (w tym np. sterowanie płcią, kriokonserwacja nasienia), podchowem wylęgu i narybku, tym razem głównie ryb łososiowatych. Swoje miejsce znajdą również inne gatunki ryb i nie zabraknie oczywiście „standardowych” tematów dotyczących szeroko rozumianej problematyki wylęgarniczo-podchowalniczej.
            Wzorem lat ubiegłych przewidujemy formułę konferencji z sesjami plenarnymi (z referatami) oraz sesję plakatową. Na każdy referat proponujemy do 20 minut z dyskusją. Organizatorzy rezerwują sobie prawo wyboru doniesień. Dlatego prosimy autorów referatów i plakatów o zgłoszenie ich tytułów (z zaznaczeniem formy prezentacji) do końca marca 2009 roku drogą elektroniczną na adres:zakes@infish.com.pl. Autorzy są proszeni o dostarczenie maszynopisów swoich doniesień w formie tradycyjnej i elektronicznej (Word) w nieprzekraczalnym terminie do końca kwietnia 2009 roku na adres:
prof. dr hab. Zdzisław Zakęś,
Zakład Akwakultury
Instytut Rybactwa Śródlądowego,
ul. Oczapowskiego 10,
10-719 Olsztyn,
z dopiskiem „Wylęgarnia 2009” [kontakt (89) 524 01 71; adres e-mail: zakes@infish.com.pl].
            Maszynopisy powinny być przygotowane w sposób zgodny z wymaganiami zamieszczonymi we wskazówkach do autorów nadsyłających prace do redakcji Archiwum Rybactwa Polskiego/Archives of Polish Fisheries (dostępne na stronie www.infish.com.pl). Przesłane opracowanie musi zawierać streszczenie składające się z 150-200 słów. W przypadku, gdy nadesłana praca nie będzie spełniała ww. wymagań zostanie ona odesłana autorowi/autorom.
Początek Konferencji: 01 września (wtorek) o godzinie 1900 na uroczystej kolacji z kapelą kaszubską.
Zakończenie konferencji: 03 września (czwartek) o godzinie 1600 po obiedzie.
Koszt uczestnictwa (w tym materiały konferencyjne, zakwaterowanie – 2 noclegi, pełne wyżywienie, wycieczka z atrakcjami) – 700 zł.
Istnieje także możliwość wykupienia sobie dodatkowego noclegu (cena 75-100 zł). Zgłoszenia (karty uczestnictwa) należy przesyłać na adres:
Zakład Hodowli Ryb Jesiotrowatych, Pieczarki 50, 11-610 Pozezdrze.
tel./fax 087 – 428 36 66
Wpłaty prosimy dokonywać (do 30 czerwca 2009) na konto:
Instytut Rybactwa Śródlądowego w Olsztynie
Zakład Hodowli Ryb Jesiotrowatych
Pieczarki 50, 11-610 Pozezdrze:
BGŻ Oddział w Giżycku      
19 2030 0045 1110 0000 0164 2070
z dopiskiem „Wylęgarnia 2009”
 
Opłata wnoszona na miejscu będzie wyższa o 50 zł.
 
Kontakt: dr Dariusz Ulikowski, tel. 0503 068 601, ulikowski@infish.com.pl
Informacje o Konferencji i karty uczestnictwa będą dostępne w drugim numerze Komunikatów Rybackich, a także na stronie internetowej IRS: www.infish.com.pl.
                                                                                            Zapraszamy do udziału:
                                                                                                    Za Komitet Organizacyjny
                                                                                                       dr Dariusz Ulikowski

Mapa dojazdu: