Ogłoszenia archiwalne

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko naukowe - ASYSTENTA

Dyrektor Instytutu Rybactwa Śródlądowego im. Stanisława Sakowicza w Olsztynie ogłasza konkurs, na  stanowisko asystenta w Zakładzie Bioekonomiki w Olsztynie.

Termin składania dokumentów upływa z dniem 31 października 2018 roku (decyduje data wpływu do IRS).

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko naukowe - ASYSTENTA

Dyrektor Instytutu Rybactwa Śródlądowego im. Stanisława Sakowicza w Olsztynie ogłasza konkurs, na  stanowisko asystenta w Zakładzie Bioekonomiki w Olsztynie.

Termin składania dokumentów upływa z dniem 15 maja 2018 roku (decyduje data wpływu do IRS).