XIV Krajowa Konferencja Rybackich Użytkowników Jezior, Rzek i Zbiorników Zaporowych

Hotel Park, Olsztyn, 22 – 23 października 2009

 
            Już od roku 1995, rokrocznie, Zakład Bioekonomiki Rybactwa Instytutu Rybactwa Śródlądowego w Olsztynie organizuje Krajową Konferencję Rybackich Użytkowników Jezior, Rzek i Zbiorników Zaporowych. W tym roku będzie to już czternasta Konferencja. Odbędzie się ona w dniach 22-23 października 2009 roku w zaprzyjaźnionym, dobrze już znanym „jeziorowcom” Hotelu Park w Olsztynie (www.hotelepark.pl/olsztyn.php ).
            Tradycyjnie na naszym spotkaniu przedstawione zostaną wyniki analiz dotyczących aktualnej wielkości produkcji ryb jeziorowych, stanu jeziorowej gospodarki zarybieniowej, oraz kondycji ekonomicznej rybactwa jeziorowo-stawowego. Zagadnienia te zostaną przedstawione przez dr hab. Arkadiusza Wołosa i mgr inż. Macieja Mickiewicza z Zakładu Bioekonomiki Rybactwa IRS w Olsztynie. Jak co roku, wśród wykładów konferencyjnych znajdzie się tematyka związana z gospodarką rybacką na rzekach i zbiornikach zaporowych. Kwestie te w swoich wystąpieniach poruszą doc. dr hab. Wiesław Wiśniewolski z zespołem Zakładu Rybactwa Rzecznego IRS w Żabieńcu oraz mgr inż. Tomasz Czerwiński z Zakładu Bioekonomiki Rybactwa IRS w Olsztynie. Planowane są też wystąpienia poruszające zagadnienia związane z badaniami ichtiofauny przy pomocy echosondy i gospodarką sielawą, oraz wprowadzaniem Polskiego Planu Gospodarowania Zasobami Węgorza. Zagadnienia te przedstawią dr hab. Jacek Kozłowski (Wydział Ochrony Środowiska i Rybactwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie), oraz dr inż. Iwona Psuty i mgr inż. Tomasz Nermer (Zakład Zasobów Rybackich MIR w Gdyni). Ponadto problematykę związaną z jakością wody oraz ichtiofauną i wydajnością rybacką Zbiornika Maltańskiego w Poznaniu poruszą w swoich wystąpieniach prof. dr hab. Ryszard Gołdyn (Zakład Ochrony Wód, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu) oraz dr inż. Wojciech Andrzejewski (Zakład Rybactwa Śródlądowego i Akwakultury, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu). Jak co roku, na naszą Konferencję zapraszamy nie tylko przedstawicieli nauki rybackiej, ale również praktyków i reprezentantów instytucji nadzorujących racjonalną gospodarkę rybacką. Tym razem na forum naszej Konferencji wystąpią reprezentanci Departamentu Rybołówstwa Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Krajowego i Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie oraz Oddziału Rybackich Użytkowników Jezior, Rzek i Zbiorników Zaporowych Związku Producentów Ryb. Zaplanowaliśmy również wystąpienie przedstawiciela firmy Aquarius System, który zaprezentuje możliwości i zasady działania programu Aquarius.
Przewidujemy jak co roku gorące dyskusje, w których głos zabiorą nie tylko prelegenci oraz obecni na naszej Konferencji przedstawiciele praktyki rybackiej i Polskiego Związku Wędkarskiego, ale także przedstawiciele Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Regionalnych Zarządów Gospodarki Wodnej i Urzędów Marszałkowskich.
Niestety, znany i ceniony przez wszystkich rybaków Profesor Wojciech Radecki, który w ubiegłych latach zaszczycał swoją obecnością nasze Konferencje, przedstawiając aktualne zagadnienia prawne dotyczące rybactwa śródlądowego, tym razem z bardzo ważnych, niezależnych przyczyn osobistych nie będzie mógł wystąpić. Tematyka jego planowanego wcześniej wykładu, podobnie jak inna tematyka poruszana podczas wystąpień konferencyjnych  znajdzie się w publikacji – monografii, którą otrzyma jako materiały konferencyjne każdy z uczestników Konferencji.
Gwarantujemy solidną porcję najbardziej aktualnych informacji na temat szeroko rozumianej gospodarki rybacko - wędkarskiej w jeziorach, rzekach i zbiornikach zaporowych, a także przyjazną atmosferę naszego spotkania! 
Zapraszamy serdecznie!
 
Początek Konferencji: 22 października (czwartek), godzina 1100
Zakończenie: 23 października (piątek), godzina 1200
  • Koszt uczestnictwa (w tym wykłady, materiały konferencyjne-publikacja, zakwaterowanie w pokojach 2-osobowych, śniadania i obiad, uroczysta kolacja z oprawą muzyczną) wynosi 490 zł brutto.
  • Koszt dla osób nie korzystających z noclegu w  Hotelu Park (wykłady, materiały konferencyjne-publikacja, obiad, uroczysta kolacja z oprawą muzyczną) wynosi 350 zł brutto.
  • Opłaty dokonywane na miejscu są wyższe o 50 zł.
  • Uwaga! Dla osób którym wygodnie będzie skorzystać z noclegu w Hotelu Park w przeddzień Konferencji (21.10.09), istnieje możliwość rezerwacji pokoju w preferencyjnej cenie bezpośrednio w Hotelu.
 
Wpłaty prosimy wnosić w terminie do 16 października 2009 r. Po przekroczeniu tego terminu również obowiązuje opłata wyższa o 50 zł.
           
Zgłoszenia (karty uczestnictwa) prosimy przesyłać na adres:
 
Zakład Bioekonomiki Rybactwa
Instytut Rybactwa Śródlądowego w Olsztynie
ul. Oczapowskiego 10
10-719 OLSZTYN
(tel. 089 524 01 71, fax 089 524 05 05)
 
Konto: Instytut Rybactwa Śródlądowego
BGŻ S.A. O/Reg. Olsztyn
14 2030 0045 1110 0000 0046 9430
(z dopiskiem „Konferencja-Hotel Park”)
 
W sprawach organizacyjnych Konferencji prosimy kontaktować się z pracownikami Zakładu Bioekonomiki Rybactwa IRS:
Hanna Mioduszewska, tel. 089 524 10 45, e-mail: hanah@infish.com.pl
Maciej Mickiewicz, tel. 089 524 10 65, e-mail: mmickiewicz@infish.com.pl 
 
Za Komitet Organizacyjny:
mgr inż. Maciej Mickiewicz

Pliki do pobrania:

karta zgłoszenia

Program konferencji