• Serdecznie zapraszamy do obejrzenia filmów, pt. „Srebro czystych jezior” i „Wylęgarnictwo organizmów wodnych a bioróżnorodność”. Obie produkcje są częścią projektu „Wylęgarnia”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków finansowych Europejskiego Funduszu Rybackiego.

  • Zapraszamy do zapoznania się z nowościami Wydawnictwa Instytutu Rybactwa Śródlądowego, pt. „Chów i hodowla sandacza”. Polecamy również najnowszy numer dwumiesięcznika „Komunikaty Rybackie”.

Zezwolenia wędkarskie na jeziorach
Dgał Wielki, Dgał Mały i Warniak
do nabycia online pod adresem
https://infish.eparki.pl/

 

 

Program Doradztwa Rybackiego

Prof. dr hab. Zdzisław Zakęś i dr hab. Mirosław Szczepkowski na I Węgiersko-Polskim Spotkaniu Producentów Ryb.

W dniach 22-24 września 2015 roku prof. dr hab. Zdzisław Zakęś i dr hab. Mirosław Szczepkowski, prof. IRS uczestniczyli w I Węgiersko-Polskim Spotkaniu Producentów Ryb, które odbyło się w Akasztó na Węgrzech. Podczas spotkania nazwanego umownie „Węgiersko-Polskim Dniem Rybaka” przedstawili referat „Nowe kierunki, innowacje i trendy rozwoju akwakultury w Polsce”.

INSTYTUT RYBACTWA ŚRÓDLĄDOWEGO PARTNEREM PODCZAS EUROPEJSKIEJ NOCY NAUKOWCÓW „FUSION NIGHT” W OLSZTYNIE

W dniu 25 września podczas Europejskiej Nocy Naukowców „FUSION NIGHT”, organizowanej przez Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN i Olsztyńską Szkołę Wyższą im. Józefa Rusieckiego, pracownicy Instytutu Rybactwa Śródlądowego (partner) przedstawią jak odkrywcza i fascynująca może być praca naukowo-badawcza (www.nocnaukowcow.pan.olsztyn.pl). Wśród wielu atrakcyjnych wydarzeń „FUSION NIGHT”, zespół w składzie:

Prof. dr hab. Zdzisław Zakęś i dr hab. Mirosław Szczepkowski na międzynarodowej konferencji na Litwie

W dniach 17-18 września 2015 roku prof. dr hab. Zdzisław Zakęś i dr hab. Mirosław Szczepkowski, prof. IRS uczestniczyli w międzynarodowej konferencji  „Restocking of fish resources and control of exploitation”, która odbyła się w Kownie na Litwie. Organizatorem tego spotkania była Służba Rybactwa działająca w ramach Ministerstwa Rolnictwa Republiki Litewskiej (Fisheries Service under The Ministry of Agriculture of the Republic of Lithuania). Prof. Z.

Prof. dr hab. Arkadiusz Wołos na III Kongresie Nauk Rolniczych

W dniu 10 września 2015 r. prof. dr hab. Arkadiusz Wołos uczestniczył w III Kongresie Nauk Rolniczych “Nauka – praktyce”, na którym w Sesji panelowej V “Gospodarka rybacka i akwakultura” przedstawił wspólnie z dr inż. Andrzejem Lirskim prezentację pt. “Uwarunkowania ekonomiczne i środowiskowe rozwoju śródlądowej gospodarki rybackiej i akwakultury w Polsce”.

mgr inż. Marek Trella na EIFAAC International Symposium w Norwegii

W dniach 14-17 czerwca 2015 r. w Lillehammer (Norwegia) mgr inż. Marek Trella z Zakładu Bioekonomiki Rybactwa uczestniczył w EIFAAC International Symposium “Recreational fishing in an era of change”, w trakcie którego wygłosił referat pt. “Does medium-intensive commercial fishing affect effectiveness of angler catches in Polish Inland waters”, przygotowany wspólnie z profesorem Arkadiuszem Wołosem.

dr hab. inż. Piotr Parasiewicz z honorowym odznaczeniem "Zasłużony dla Rolnictwa"

Z radością i dumą informujemy, że dr hab. inż. Piotr Parasiewicz otrzymał honorowe odznaczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi "Zasłużony dla Rolnictwa".

Uroczystość wręczenia odznaczeń odbyła się 10 września br. w Warszawie podczas III Kongresu Nauk Rolniczych "Nauka - Praktyce".

Serdecznie gratulujemy!

dr. hab. inż. Piotr Parasiewicz - Zasłużony dla Rolnictwa

Rybacy z krainy jezior

Film opowiada o rybactwie i rybakach, w kontekscie historycznym w współczesnym. Z czasem rybactwo przestało być jedynie rzemiosłem, a stało się odpowiedzialną dziedziną gospodarki. Rybacy wzięli na siebie obowiązek zapewnienia równowagi gatunkowej ryb w użytkowanych przez siebie akwenach. Muszą oni również gospodarować na jeziorach będących pod nieustanną presją ludzi i w warunkach sale postępującej eutrofizacji, przespieszanej znacząco przez zanieczyszczenie środowiska. Ich praca to nie tylko połowy i zarybienia, to również dbałość o środowisko naturalne i ochrona jego zasobów.

Życie jezior

Film jest przyrodniczą podróżą przez jeziora północnej Polski. Opowiada o ich powstaniu, życiu i starzeniu się pod wpływem procesu eutrofizacji. Jeziora znikają na naszych oczach i jest to zjawisko nieuchronne. Jednak to jak szybko ono postępuje zależy od dzałalności człowieka. Gdy ta dziłalność będzie odpowiedzialna przedłuży ich życie i możliwości korzystania następnym pokoleniom.

Komunikat nr 3 Komisji Wyborczej powołanej Zarządzeniem Dyrektora Instytutu nr 15/2015 z dnia 29 lipca 2015 r.

Uprzejmie informujemy, że w wyniku wyborów do Rady Naukowej IRS, przeprowadzonych w dniu 28 sierpnia 2015 r., w skład Rady powołano następujące osoby spośród pracowników Instytutu zatrudnionych na etacie adiunkta, asystenta lub pracownika badawczo-technicznego:

dr inż. Sylwia Jarmołowicz           

dr inż. Andrzej Kapusta                

dr inż. Krzysztof Kazuń                

dr inż. Agata Kowalska                          

dr inż. Stanisław Robak