• Serdecznie zapraszamy do obejrzenia filmów, pt. „Srebro czystych jezior” i „Wylęgarnictwo organizmów wodnych a bioróżnorodność”. Obie produkcje są częścią projektu „Wylęgarnia”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków finansowych Europejskiego Funduszu Rybackiego.

  • Zapraszamy do zapoznania się z nowościami Wydawnictwa Instytutu Rybactwa Śródlądowego, pt. „Chów i hodowla sandacza”. Polecamy również najnowszy numer dwumiesięcznika „Komunikaty Rybackie”.

Zezwolenia wędkarskie na jeziorach
Dgał Wielki, Dgał Mały i Warniak
do nabycia online pod adresem
https://infish.eparki.pl/

 

 

Program Doradztwa Rybackiego

Dobrostan Ryb - Szkolenie - Listopad 2012

Instytut Rybactwa Śródlądowego w Olsztynie uprzejmie informuje, że w listopadzie organizuje ostatnie w 2012 roku szkolenie dotyczące dobrostanu ryb.

 

W zakres szkolenia wchodzą następujące zagadnienia:

-     dobrostan ryb, w tym metody jego określania, charakterystyka i objawy obniżenia dobrostanu ryb, wpływ jakości wody na dobrostan, stan prawny dotyczący dobrostanu ryb oraz wpływu pogorszenia dobrostanu ryb na jakość surowca rybnego,

-     warunki sprzedaży żywych ryb, metody humanitarnego uśmiercania ryb

 

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko naukowe – profesora nadzwyczajnego

DYR. 022-65/12

     Dyrektor Instytutu Rybactwa Śródlądowego im. Stanisława Sakowicza w Olsztynie ogłasza konkurs, na stanowisko profesora nadzwyczajnego

Do konkursu mogą przystąpić osoby które spełniają wymogi art. 43 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych oraz odpowiadają następującym kryteriom kwalifikacyjnym:

-         tytuł naukowy profesora w dziedzinie nauk rolniczych;

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko naukowe – adiunkta

DYR. 022-33/12

Dyrektor Instytutu Rybactwa Śródlądowego im. Stanisława Sakowicza w Olsztynie ogłasza konkurs, na stanowisko adiunkta w Zakładzie Rybactwa Rzecznego w Żabieńcu.

Do konkursu mogą przystąpić osoby które spełniają wymogi art. 43 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych oraz odpowiadają następującym kryteriom kwalifikacyjnym:

-         stopień doktora w dziedzinie nauk rolniczych;

-         udokumentowany dorobek naukowy (w tym publikacje w czasopismach z listy filadelfijskiej);

Konferencja - Wylęgarnia 2012

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych problematyką szeroko rozumianego wylęgarnictwa organizmów wodnych i akwakultury na kolejną, coroczną konferencję „WYLĘGARNIA”. Tegoroczne spotkanie „Wylęgarnia 2012” planujemy zorganizować w dniach 13-14 września 2012 r. Konferencja odbędzie się w powiecie słupskim (woj. pomorskie).

Wszystkie informacje na temat konferencji dostępne bedą na stronie projektu - http://wylegarnia.infish.com.pl/konferencje/wylegarnia2012