• Serdecznie zapraszamy do obejrzenia filmów, pt. „Srebro czystych jezior” i „Wylęgarnictwo organizmów wodnych a bioróżnorodność”. Obie produkcje są częścią projektu „Wylęgarnia”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków finansowych Europejskiego Funduszu Rybackiego.

  • Zapraszamy do zapoznania się z nowościami Wydawnictwa Instytutu Rybactwa Śródlądowego, pt. „Chów i hodowla sandacza”. Polecamy również najnowszy numer dwumiesięcznika „Komunikaty Rybackie”.

Zezwolenia wędkarskie na jeziorach
Dgał Wielki, Dgał Mały i Warniak
do nabycia online pod adresem
https://infish.eparki.pl/

 

 

Program Doradztwa Rybackiego

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko naukowe – adiunkta

DYR. 022-89/11

Dyrektor Instytutu Rybactwa Śródlądowego im. Stanisława Sakowicza w Olsztynie ogłasza konkurs, na stanowisko adiunkta w Zakładzie Rybactwa Rzecznego w Żabieńcu.

 

Do konkursu mogą przystąpić osoby które spełniają wymogi art. 43 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych oraz odpowiadają następującym kryteriom kwalifikacyjnym:

-         stopień doktora w dziedzinie nauk rolniczych;

-         udokumentowany dorobek naukowy (w tym publikacje w czasopismach z listy filadelfijskiej);

Konferencja „WYLĘGARNIA 2011”

Organizatorzy Konferencji „WYLĘGARNIA 2011”, tj. Zakład Akwakultury i Zakład Hodowli Ryb Jesiotrowatych IRS Olsztyn, uprzejmie informują, że z dniem 1 sierpnia 2011 r., z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc, zmuszeni jesteśmy zamknąć przyjmowanie zgłoszeń uczestnictwa w tegorocznej Konferencji.

Serdecznie przepraszamy i zapraszamy do udziału w przyszłorocznej Konferencji,

za Komitet Organizacyjny,

prof. dr hab. Zdzisław Zakęś

Konferencja „WYLĘGARNIA 2011”

Zakład Akwakultury i Zakład Hodowli Ryb Jesiotrowatych IRS Olsztyn organizują coroczną Konferencję „WYLĘGARNIA” dofinasowaną ze środków UE z funduszu Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013” w ramach operacji pt. „Upowszechnianie najnowszej wiedzy oraz propagowanie współpracy między przedstawicielami nauki i organizacjami sektora rybackiego w zakresie wylęgarnictwa i podchowu organizmów wodnych” (Umowa nr 00002-61720-OR1400001/10)

Serdecznie zapraszamy