• Serdecznie zapraszamy do obejrzenia filmów, pt. „Srebro czystych jezior” i „Wylęgarnictwo organizmów wodnych a bioróżnorodność”. Obie produkcje są częścią projektu „Wylęgarnia”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków finansowych Europejskiego Funduszu Rybackiego.

  • Zapraszamy do zapoznania się z nowościami Wydawnictwa Instytutu Rybactwa Śródlądowego, pt. „Chów i hodowla sandacza”. Polecamy również najnowszy numer dwumiesięcznika „Komunikaty Rybackie”.

Program Doradztwa Rybackiego

Wylęgarnia 2021 - Banner

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko naukowe – ADIUNKTA

DYR. 022-13/21

Dyrektor Instytutu Rybactwa Śródlądowego im. Stanisława Sakowicza w Olsztynie ogłasza konkurs, na  stanowisko adiunkta w Zakładzie Rybactwa Stawowego w Żabieńcu.

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi art. 43 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (Dz. U. 2020, poz. 1383) oraz odpowiadają następującym kryteriom kwalifikacyjnym:

 

Aktualizacja terminu XXV Krajowej Konferencji Rybackich Użytkowników Jezior, Rzek i Zbiorników Zaporowych

Informujemy, że konsorcjum w składzie  Związek Producentów Ryb-Organizacja Producentów (lider projektu) i Instytut Rybactwa Śródlądowego im. Stanisława Sakowicza podpisało umowę na realizację projektu pn.: „Promowanie  wiedzy o zrównoważonej gospodarce rybackiej wspierającej użytkowników wód śródlądowych.”

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko naukowe - ADIUNKTA

DYR. 022-2/21

Dyrektor Instytutu Rybactwa Śródlądowego im. Stanisława Sakowicza w Olsztynie ogłasza konkurs, na  stanowisko adiunkta w Zakładzie Ichtiopatologii i Ochrony Zdrowia Ryb

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi art. 43 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (Dz. U. 2020, poz. 1383) oraz odpowiadają następującym kryteriom kwalifikacyjnym:

Jubileusz 70-lecia Instytutu

Instytut Rybactwa Śródlądowego w Olsztynie został powołany przez Prezydium Rządu uchwałą nr 33 z dnia 24 stycznia 1951 roku. W tym roku obchodzimy Jubileusz 70-lecia Instytutu.

W imieniu Dyrekcji Instytutu Rybactwa Śródlądowego składamy Państwu serdeczne podziękowania za dotychczasową współpracę oraz przekazujemy życzenia dalszej, "owocnej" i dostosowanej do nowej rzeczywistości pracy na rzecz wspólnego dobra i rozwoju Instytutu.

Rybactwo - studia drugiego stopnia, stacjonarne - rekrutacja śródroczna

Uniwersytet Warmińsko - Mazurski w Olsztynie ogłosił śródroczną rekrutację na studia drugiego stopnia na kierunku rybactwo.

Internetowa rejestracja kandydatów rusza 1 lutego 2021 roku i potrwa do 16 lutego br.

Studia drugiego stopnia trwają trzy semestry. Kształcenie realizowane jest w zakresie akwakultura i akwarystyka. Studia drugiego stopnia kończą się pracą dyplomową i egzaminem dyplomowym. Absolwenci uzyskują tytuł zawodowy magister inżynier.