• Serdecznie zapraszamy do obejrzenia filmów, pt. „Srebro czystych jezior” i „Wylęgarnictwo organizmów wodnych a bioróżnorodność”. Obie produkcje są częścią projektu „Wylęgarnia”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków finansowych Europejskiego Funduszu Rybackiego.

  • Zapraszamy do zapoznania się z nowościami Wydawnictwa Instytutu Rybactwa Śródlądowego, pt. „Chów i hodowla sandacza”. Polecamy również najnowszy numer dwumiesięcznika „Komunikaty Rybackie”.

 

Program Doradztwa Rybackiego

Pierwszy sztuczny rozród jesiotra ostronosego w Polsce

To nie jedyny nasz sukces w badaniach nad jesiotrami.

Wiosną 2020 roku udało się nam doprowadzić do skutecznego sztucznego tarła jesiotra ostronosego.

Przeprowadzony sztuczny rozród jest pierwszym tego typu przypadkiem w Polsce, a być może również w Europie. Jego unikatowość polega na tym, że dotyczył osobników (zarówno samicy, jak i samców) całkowicie wychowanych od stadium ikry w warunkach kontrolowanych w systemie recyrkulacyjnym.

Nagroda Marszałka za badanie rozrodu i hodowli ryb jesiotrowatych

 Z nieukrywaną dumą pragniemy pochwalić się niewątpliwym sukcesem, jakim jest przyznanie Nagrody Naukowej Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego dr hab. inż. Mirosławowi Szczepkowskiemu z Instytutu Rybactwa Śródlądowego w Olsztynie. Nagroda ta została przyznana za pracę w zespole, który tworzą prof. Dorota Fopp-Bayat z Katedry Ichtiologii i Akwakultury Wydziału Bioinżynierii Zwierząt Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, oraz mgr inż. Marek Szczukowski z Gospodarstwa Rybackiego w Rusi.

Działalność podmiotów rybackich i wędkarskich w 2019 roku. Uwarunkowania gospodarcze, ekonomiczne, prawne i środowiskowe

Pandemia COVID-19 pokrzyżowała wiele naszych planów i wydarzeń, w tym niestety przez wielu wyczekiwaną XXV Krajową Konferencję Rybackich Użytkowników Jezior, Rzek i Zbiorników Zaporowych.  Termin Konferencji został przesunięty na 17-19 czerwca 2021 roku i mamy nadzieję, że sytuacja w kraju poprawi się na tyle, aby mogła dojść do skutku.  Każdego roku w ramach tego wydarzenia wydawaliśmy monografię naukową, w której staraliśmy się zawrzeć najnowsze dane o gospodarce rybackiej, wędkarstwie oraz ciekawe badania naukowe.

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko naukowe - ASYSTENTA

DYR. 022-60/20

Dyrektor Instytutu Rybactwa Śródlądowego im. Stanisława Sakowicza w Olsztynie ogłasza konkurs, na  stanowisko asystenta w Zakładzie Ichtiologii, Hydrobiologii i Ekologii Wód w Olsztynie.

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi art. 43 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (Dz. U. 2020, poz. 1383) oraz odpowiadają następującym kryteriom kwalifikacyjnym:

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko naukowe - ADIUNKTA

DYR. 022-61/20

Dyrektor Instytutu Rybactwa Śródlądowego im. Stanisława Sakowicza w Olsztynie ogłasza konkurs, na  stanowisko adiunkta w Zakładzie Hodowli Ryb Łososiowatych w Rutkach.

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi art. 43 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (Dz. U. 2020, poz. 1383) oraz odpowiadają następującym kryteriom kwalifikacyjnym:

Wspomnienie Prof. dr hab. Ryszarda Bartla

Z głębokim żalem i smutkiem przyjęliśmy wiadomość, że 12 lipca 2020 r. odszedł od nas Prof. dr hab. Ryszard Bartel.

Wobec tak bolesnego doświadczenia, często pojawia się pytanie  - kim był dla nas Ryszard Bartel? Z pewnością był  ukochanym mężem, ojcem, dziadkiem, częścią rodziny,  a dla wielu z nas serdecznym przyjacielem, naukowcem, mentorem,  autorytetem. Szczególnie lubiany był  za swoją życzliwość,  skromność, poczucie humoru oraz wielką miłość do ryb wędrownych, którym poświęcił niemal całe życie zawodowe.

Monitoring jezior

Szanowni Państwo,

Rozpoczął się kolejny etap badań monitoringowych jezior, stąd na wielu jeziorach w Polsce pojawiły nasze ekipy.

Badania te są  częścią projektu  „Monitoring ichtiofauny jeziornej w latach 2019-2021 na potrzeby oceny stanu lub potencjału ekologicznego jednolitych części wód powierzchniowych”  i realizowane w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska na zamówienie Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Warszawie.