• Serdecznie zapraszamy do obejrzenia filmów, pt. „Srebro czystych jezior” i „Wylęgarnictwo organizmów wodnych a bioróżnorodność”. Obie produkcje są częścią projektu „Wylęgarnia”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków finansowych Europejskiego Funduszu Rybackiego.

  • Zapraszamy do zapoznania się z nowościami Wydawnictwa Instytutu Rybactwa Śródlądowego, pt. „Chów i hodowla sandacza”. Polecamy również najnowszy numer dwumiesięcznika „Komunikaty Rybackie”.

 

Program Doradztwa Rybackiego

Jubileusz 70-lecia Instytutu

Instytut Rybactwa Śródlądowego w Olsztynie został powołany przez Prezydium Rządu uchwałą nr 33 z dnia 24 stycznia 1951 roku. W tym roku obchodzimy Jubileusz 70-lecia Instytutu.

W imieniu Dyrekcji Instytutu Rybactwa Śródlądowego składamy Państwu serdeczne podziękowania za dotychczasową współpracę oraz przekazujemy życzenia dalszej, "owocnej" i dostosowanej do nowej rzeczywistości pracy na rzecz wspólnego dobra i rozwoju Instytutu.

Rybactwo - studia drugiego stopnia, stacjonarne - rekrutacja śródroczna

Uniwersytet Warmińsko - Mazurski w Olsztynie ogłosił śródroczną rekrutację na studia drugiego stopnia na kierunku rybactwo.

Internetowa rejestracja kandydatów rusza 1 lutego 2021 roku i potrwa do 16 lutego br.

Studia drugiego stopnia trwają trzy semestry. Kształcenie realizowane jest w zakresie akwakultura i akwarystyka. Studia drugiego stopnia kończą się pracą dyplomową i egzaminem dyplomowym. Absolwenci uzyskują tytuł zawodowy magister inżynier.

Szczepimy się! Rolniku, zarejestruj się także Ty

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi kontynuując działania promocyjne w ramach kampanii #SzczepimySię przygotowało spot informacyjny z wypowiedzią prof. Krzysztofa Niemczuka, dyrektora Państwowego Instytutu Weterynaryjnego - PIB w Puławach.

Spot jest dostępny na:

https://www.gov.pl/web/rolnictwo/szczepimy-sie-rolniku-zarejestruj-sie-takze-ty

Znakowane jesiotry ostronose

Choć od naszych zachodnich sąsiadów dzieli nas kultura, gospodarka, język, to łączą m.in. wspólne cele i rzeka Odra. Dlatego też my - naukowcy, ichtiolodzy, biolodzy – mówimy wspólnym językiem w kwestii restytucji jesiotra ostronosego. Jesiotr wraca do naszych rzek, ale potrzebuje naszej pomocy.

Z głębokim żalem zawiadamiamy ...

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że w dniu 8 grudnia 2020 r. zmarł dr inż. STANISŁAW ROBAK wieloletni pracownik naukowy Instytutu Rybactwa Śródlądowego im. Stanisława Sakowicza w Olsztynie. Specjalista  w zakresie ichtiologii i rybactwa, animator programu ochrony węgorza europejskiego w Polsce.

Dyrekcja, Rada Naukowa i Pracownicy
Instytutu Rybactwa Śródlądowego im. Stanisława Sakowicza
w Olsztynie

Szkolenia z dobrostanu ryb

Instytut Rybactwa Śródlądowego w Olsztynie uprzejmie informuje, że w dniu 24 maja 2022 r. (wtorek) o godz. 10:00, organizuje szkolenie dotyczące dobrostanu ryb. Szkolenie odbędzie się drogą komunikacji elektronicznej (z wykorzystaniem platformy Microsoft Teams).

Zgłoszenia prosimy składać do: dr inż. Krzysztof Kazuń, tel. 22 756 24 90, e-mail: k.kazun@infish.com.pl (preferowany kontakt drogą elektroniczną), nie później niż do 20 maja 2022 r. Ilość miejsc ograniczona.