• Serdecznie zapraszamy do obejrzenia filmów, pt. „Srebro czystych jezior” i „Wylęgarnictwo organizmów wodnych a bioróżnorodność”. Obie produkcje są częścią projektu „Wylęgarnia”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków finansowych Europejskiego Funduszu Rybackiego.

  • Zapraszamy do zapoznania się z nowościami Wydawnictwa Instytutu Rybactwa Śródlądowego, pt. „Chów i hodowla sandacza”. Polecamy również najnowszy numer dwumiesięcznika „Komunikaty Rybackie”.

 

Program Doradztwa Rybackiego

Operaty rybackie - informacje - (dotyczy posiedzenia z dnia 27-01-2022)

Informujemy, że dnia 27 stycznia 2022 roku odbyło się posiedzenie Zespołu Opiniującego Operaty Rybackie.

Opiniowane były operaty rybackie następujących obwodów:

1) Obwód rybacki jeziora Okoniewskie (Moczydło) na cieku bez nazwy w zlewni rzeki Kamionka  

2) Obwód rybacki jeziora Kierskie Małe na rzece Samica nr 2

Dobrostan Ryb - Szkolenie - grudzień 2021

Instytut Rybactwa Śródlądowego w Olsztynie uprzejmie informuje, że w dniu 01.12.2021 r. o godzinie 14:00 planowane jest przeprowadzenie szkolenia z dobrostanu ryb. Z uwagi na zagrożenie epidemiczne szkolenie odbędzie się drogą komunikacji elektronicznej (z wykorzystaniem platformy Microsoft Teams).

Zgłoszenia prosimy składać do: dr inż. Krzysztof Kazuń, tel. 22 756 24 90, e-mail: k.kazun@infish.com.pl (preferowany kontakt drogą elektroniczną).

Operaty rybackie - odwołanie posiedzenia z dnia 20-12-2021

Ze względu na nikłe zainteresowanie opiniowaniem w dniu 20 grudnia 2021 r., termin opiniowania zostaje przesunięty na 27 stycznia 2022 r.

Prosimy o przesyłanie operatów do zaopiniowania w tym terminie najpóźniej do dnia 3 grudnia 2021 r.

Informacje o operatach, które będą opiniowane w dniu 27 stycznia 2022 r. zostaną podane w kolejnym komunikacie.

 

Zespół ds. Opiniowania Operatów