• Serdecznie zapraszamy do obejrzenia filmów, pt. „Srebro czystych jezior” i „Wylęgarnictwo organizmów wodnych a bioróżnorodność”. Obie produkcje są częścią projektu „Wylęgarnia”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków finansowych Europejskiego Funduszu Rybackiego.

  • Zapraszamy do zapoznania się z nowościami Wydawnictwa Instytutu Rybactwa Śródlądowego, pt. „Chów i hodowla sandacza”. Polecamy również najnowszy numer dwumiesięcznika „Komunikaty Rybackie”.

 

Zezwolenia wędkarskie na jeziorach
Dgał Wielki, Dgał Mały i Warniak
do nabycia online pod adresem
https://infish.eparki.pl/

 

 

Program Doradztwa Rybackiego

Operaty rybackie - informacje o operatach - (termin posiedzenia: 30-06-2022)

Informujemy, że na posiedzeniu Zespołu Opiniującego Operaty Rybackie, które odbędzie się w dniu 30.06.2022 r. będą opiniowane operaty rybackie następujących obwodów:

Nazwa i numer obwodu rybackiego:

  1. Obwód rybacki jeziora Obst (Obież) na cieku bez nazwy w zlewni rzeki Drwęca
  2. Obwód rybacki rzeki Raba - nr 2

 

Relacja i galeria zdjęć z misji gospodarczej towarzyszącej wizycie Prezydenta RP Andrzeja Dudy w Egipcie

W dniach od 29 V – 1 VI 2022 r. odbyła się misja gospodarcza towarzysząca wizycie Prezydenta RP Andrzeja Dudy w Egipcie, który wspólnie z Premierem Egiptu Mustafą Madbulim otworzył Egyptian-Polish Business Forum w Kairze. W wydarzeniu uczestniczyli przedstawiciele Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz przedstawiciele instytutów badawczych nadzorowanych przez Pana Ministra Henryka Kowalczyka. Instytut Rybactwa Śródlądowego im. Stanisława Sakowicza reprezentowali Dyrektor instytutu Grzegorz Dietrich oraz Zastępca Dyrektora ds. naukowych Agnieszka Napiórkowska-Krzebietke.

Konferencja Rektorów Uczelni Rolniczych i Przyrodniczych

2 czerwca br. w gmachu Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi odbyła się Konferencja Rektorów Uczelni Rolniczych i Przyrodniczych. W spotkaniu udział wziął Wicepremier, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Henryk Kowalczyk oraz przedstawiciele instytutów badawczych nadzorowanych przez ministerstwo i uczelni rolniczych i przyrodniczych. Nasz Instytut reprezentował jego Dyrektor, dr inż. Grzegorz Dietrich.

Projekt NCN - Badanie rozwoju, funkcjonowania oraz roli rytmu okołodobowego u wczesnych stadiów rozwojowych okonia (Perca fluviatilis)

Miło nam poinformować, że dr Katarzyna Palińska-Żarska w ramach konkursu finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki - OPUS 22, otrzymała międzyinstytucjonalny projekt, który realizowany będzie pomiędzy Instytutem Rybactwa Śródlądowego im. S. Sakowicza oraz Instytutem Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności Polskiej Akademii Nauk. Badania prowadzone w ramach projektu będą dotyczyły rozwoju, funkcjonowania oraz roli rytmu okołodobowego u wczesnych stadiów rozwojowych okonia (Perca fluviatilis).

GALERIA: reintrodukcja jesiotra bałtyckiego do Wisły (20 maja)

Poniżej obejrzeć możecie Państwo krótką galerię z reintrodukcji jesiotra bałtyckiego do Wisły, która odbyła się 20 maja. Szczególne podziękowania za wkład pracy kierujemy do pracowników Zakładu Hodowli Ryb Jesiotrowatych w Pieczarkach, których to podopieczni byli przedmiotem akcji.

Za pomoc w procesie "wodowania" jesiotra dziękujemy również pracownikom Zakładu Ichtiologii, Hydrobiologii i Ekologii Wód oraz organizacji WWF Polska i fundacji Ratuj Ryby za wsparcie.

Udział Instytutu w spotkaniu grup Inicjatywy BIOEAST (12-13 maja)

W dniach 12-13 maja w Lublanie (Słowenia) odbyło się zorganizowane przez słoweńskie Ministerstwo Rolnictwa spotkanie siedmiu grup tematycznych (agroekologia, żywność, leśnictwo, bioenergia, biomateriały, edukacja w zakresie biogospodarki, biogospodarka słodkowodna) Inicjatywy BIOEAST. Wśród reprezentacji instytucji z 11 krajów BIOEAST (Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Estonia, Węgry, Łotwa, Litwa, Polska, Rumunia, Słowacja, Słowenia) był również przedstawiciel Instytutu Rybactwa Śródlądowego im. S. Sakowicza w Olsztynie: Zastępca Dyrektora ds.

PROBLEMY ZDROWOTNE TARLAKÓW TROCI I ŁOSOSIA - OCENA ZAGROŻENIA (konferencja współorganizowana przez IRS)

Serdecznie zapraszamy na konferencję naukową organizowaną przez Wydział Medycyny Weterynaryjnej i Nauk o Zwierzętach Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu oraz Instytut Rybactwa Śródlądowego im. Stanisława Sakowicza w Olsztynie: PROBLEMY ZDROWOTNE TARLAKÓW TROCI I ŁOSOSIA - OCENA ZAGROŻENIA.

Szkolenie z dobrostanu ryb: 24 maja 2022

Instytut Rybactwa Śródlądowego w Olsztynie uprzejmie informuje, że w dniu 24 maja 2022 r. (wtorek) o godz. 10:00, organizuje szkolenie dotyczące dobrostanu ryb. Szkolenie odbędzie się drogą komunikacji elektronicznej (z wykorzystaniem platformy Microsoft Teams).

Zgłoszenia prosimy składać do: dr inż. Krzysztof Kazuń, tel. 22 756 24 90, e-mail: k.kazun@infish.com.pl (preferowany kontakt drogą elektroniczną), nie później niż do 20 maja 2022 r. Ilość miejsc ograniczona.