• Serdecznie zapraszamy do obejrzenia filmów, pt. „Srebro czystych jezior” i „Wylęgarnictwo organizmów wodnych a bioróżnorodność”. Obie produkcje są częścią projektu „Wylęgarnia”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków finansowych Europejskiego Funduszu Rybackiego.

  • Zapraszamy do zapoznania się z nowościami Wydawnictwa Instytutu Rybactwa Śródlądowego, pt. „Chów i hodowla sandacza”. Polecamy również najnowszy numer dwumiesięcznika „Komunikaty Rybackie”.

Program Doradztwa Rybackiego

Wylęgarnia 2021 - Banner

Prof. dr hab. Ryszard WojdaZ głębokim żalem zawiadamiamy, że w dniu 20 kwietnia 2021 r., w wieku 85 lat, zmarł prof. dr hab. Ryszard Wojda, przez sześćdziesiąt lat związany z Zakładem Ichtiobiologii i Rybactwa Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, człowiek dobry i prawy, życzliwy i pogodny, wychowawca kilku pokoleń rybaków, bez reszty oddany przez całe swoje życie zawodowe ukochanemu rybactwu stawowemu, powszechnie znany, lubiany i ceniony w środowisku za fachowość i przychylność rybakom i rybactwu, kochający Mąż i Ojciec.

Śp. Ryszard Wojda pozostawił ukochaną żonę Jolantę oraz syna Piotra. Rodzinie Zmarłego składamy wyrazy współczucia. W imieniu Rodziny prosimy o modlitwę, ciepłe wspomnienie i zachowanie Zmarłego w życzliwej pamięci.

Uroczystości pogrzebowe odbędą się w dniu 30 kwietnia 2021 r. o godzinie 10.00 w Kościele pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Komorowie, ul. 3 maja 9, po czym ciało zostanie złożone na cmentarzu w Komorowie.

 

Oferta wydawnicza IRS

Szanowni Państwo,

Zachęcamy do skorzystania z okazji kupna książek naszego wydawnictwa po nowych obniżonych cenach. Ofertą promocyjną objęte są m.in. podręczniki hodowli karpia, pstrąga tęczowego, jesiotrów, sandacza i suma afrykańskiego, a także  inne  publikacje z dziedziny rybactwa śródlądowego oraz przewodniki wędkarskie z planami batymetrycznymi jezior Suwalszczyzny i Pojezierza Ełckiego.

Stanowisko Rady Naukowej IRS w sprawie projektu ustawy – „Prawo wodne” z dnia 5 kwietnia 2016 r.

Rada Naukowa Instytutu Rybactwa Śródlądowego im. Stanisława Sakowicza w Olsztynie, na posiedzeniu w dniu 27 kwietnia 2016 r. jednomyślnie podjęła uchwałę Nr 38/2016 sprzeciwiającą się zarówno formie procedowania, jak i treści projektu ustawy - „Prawo wodne” z dnia 5 kwietnia 2016 r., w szczególności zapisom dotyczącym opłat za użytkowanie wody przez użytkowników rybackich i proponowanemu zakresowi i formie prac utrzymaniowych na rzekach.

Spotkanie Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego z uprawnionymi do rybactwa i przedstawicielami jednostek naukowo-badawczych w sprawie prowadzonej gospodarki rybacko-wędkarskiej w regionie Warmii i Mazur

Z inicjatywy Marszałka Województwa Gustawa Marka Brzezina 19 kwietnia w Olsztynie odbyło się robocze spotkanie sektora rybactwa śródlądowego z przedstawicielami samorządu województwa i samorządów lokalnych oraz ekspertów ze świata nauki - Instytutu Rybactwa Śródlądowego i Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego. Wśród zaproszonych gości znaleźli się m.in. dyrektorzy  dużych gospodarstw  rybackich w Bogaczewie, Okartowie, Mrągowie, Ostródzie, Szwaderkach, Gospodarstwa Rybackiego PZW w Suwałkach i Mazowieckiego Okręgu PZW oraz radni z Mrągowa i Ostródy.

Dobrostan Ryb - Szkolenie - Kwiecień 2016

Instytut Rybactwa Śródlądowego w Olsztynie uprzejmie informuje, że w dniu 28 kwietnia 2016 r. (czwartek) o godz. 10:00, organizuje szkolenie dotyczące dobrostanu ryb.

Szkolenie będzie obejmowało zagadnienia dotyczące:

-        dobrostanu ryb, w tym metod jego określania, charakterystyki i objawów obniżenia dobrostanu ryb, wpływu jakości wody na ten dobrostan, przedstawienia stanu prawnego dotyczącego dobrostanu ryb oraz wpływu pogorszenia dobrostanu ryb na jakość surowca rybnego,

Zarządzenie nr 12/2016

Zarządzenie Kierownika Instytutu Rybactwa Śródlądowego im. Stanisława Sakowicza z dnia 29 marca 2016 roku w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z usług noclegowych w pokojach gościnnych Instytutu Rybactwa Śródlądowego im. Stanisława Sakowicza.

Konkurs na stanowisko Dyrektora Instytutu Rybactwa Śródlądowego w Olsztynie

Rada Naukowa Instytutu Rybactwa Śródlądowego

w Olsztynie

 

na podstawie ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (Dz. U. Nr 96, poz. 618, z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 28 października 2010 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania konkursu na stanowiska dyrektora instytutu badawczego
(Dz. U. Nr 215, poz. 1412)

 

Polsko-Białoruskie Forum Rybactwa Śródlądowego pt. Możliwości współpracy - Mińsk 19 - 21.01.2016

Z inicjatywy Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Białorusi w styczniu 2016 r., w Mińsku zorganizowano spotkanie poświęcone możliwościom współpracy Polski i Białorusi w zakresie rybactwa śródlądowego i akwakultury.