• Serdecznie zapraszamy do obejrzenia filmów, pt. „Srebro czystych jezior” i „Wylęgarnictwo organizmów wodnych a bioróżnorodność”. Obie produkcje są częścią projektu „Wylęgarnia”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków finansowych Europejskiego Funduszu Rybackiego.

  • Zapraszamy do zapoznania się z nowościami Wydawnictwa Instytutu Rybactwa Śródlądowego, pt. „Chów i hodowla sandacza”. Polecamy również najnowszy numer dwumiesięcznika „Komunikaty Rybackie”.

Program Doradztwa Rybackiego

Wylęgarnia 2021 - Banner

Prof. dr hab. Ryszard WojdaZ głębokim żalem zawiadamiamy, że w dniu 20 kwietnia 2021 r., w wieku 85 lat, zmarł prof. dr hab. Ryszard Wojda, przez sześćdziesiąt lat związany z Zakładem Ichtiobiologii i Rybactwa Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, człowiek dobry i prawy, życzliwy i pogodny, wychowawca kilku pokoleń rybaków, bez reszty oddany przez całe swoje życie zawodowe ukochanemu rybactwu stawowemu, powszechnie znany, lubiany i ceniony w środowisku za fachowość i przychylność rybakom i rybactwu, kochający Mąż i Ojciec.

Śp. Ryszard Wojda pozostawił ukochaną żonę Jolantę oraz syna Piotra. Rodzinie Zmarłego składamy wyrazy współczucia. W imieniu Rodziny prosimy o modlitwę, ciepłe wspomnienie i zachowanie Zmarłego w życzliwej pamięci.

Uroczystości pogrzebowe odbędą się w dniu 30 kwietnia 2021 r. o godzinie 10.00 w Kościele pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Komorowie, ul. 3 maja 9, po czym ciało zostanie złożone na cmentarzu w Komorowie.

 

Dr inż . Agata Kowalska uzyskała stopień naukowy doktora habilitowanego

Z przyjemnością informujemy, że dnia 2 grudnia 2016 roku Rada Naukowa Instytutu Rybactwa Śródlądowego im. Stanisława Sakowicza w Olsztynie nadała dr inż. Agacie Kowalskiej stopień naukowy doktora habilitowanego w dziedzinie nauk rolniczych w dyscyplinie rybactwo za cykl publikacji "Rola kwasów tłuszczowych i immunomodulatorów w diecie ryb oraz ich związek z jakością biologiczną podchowywanego materiału".

Serdecznie gratulujemy!

FUSION 2NIGHT, czyli Europejska Noc Naukowców w Olsztynie - wkład Instytutu Rybactwa Śródlądowego

W tym roku Olsztyn i Poznań oraz 300 innych miast całej Europy równocześnie, w dniu 30 września, zorganizowały Europejską Noc Naukowców – FUSION 2NIGHT. Organizatorami tego niezwykle ciekawego przedsięwzięcia naukowego w Olsztynie byli Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN, Olsztyńska Szkoła Wyższa im. Józefa Rusieckiego oraz Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie.

Powołanie prof. dr hab. Arkadiusza Wołosa na funkcję Dyrektora Instytutu

W dniu 26 września 2016 r. Minister Gospodarski Morskiej i Żeglugi Śródlądowej Marek Gróbarczyk wręczył prof. dr hab. Arkadiuszowi Wołosowi powołanie na funkcję Dyrektora Instytutu Rybactwa Śródlądowego im. Stanisława Sakowicza w Olsztynie. Zgodnie z aktem powołania profesor Wołos jest od 20 września br. Dyrektorem Instytutu.

Ważna publikacja i znaczący wkład naukowy pracownika Instytutu Rybactwa Śródlądowego

Zachęcamy do zapoznania się z efektami badań nad weryfikacją dotychczasowych metod i poprawą dokładności szacowania biomasy (bioobjętości) fitoplanktonu, czyli jednego z najważniejszych elementów biologicznych jakości wody (Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 21 lipca 2016 r., Dz.U. 2016, poz. 1187 http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2016/1187) w ocenie stanu ekologicznego jednolitych części wód zgodnie z wymaganiami Ramowej Dyrektywy Wodnej.

Instytut Rybactwa Śródlądowego po raz kolejny zaprezentuje się podczas Europejskiej Nocy Naukowców w Olsztynie

W dniu 30 września 2016r. podczas Europejskiej Nocy Naukowców „FUSION 2NIGHT”, organizowanej przez Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN, Olsztyńską Szkołę Wyższą im. Józefa Rusieckiego oraz Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, pracownicy Instytutu Rybactwa Śródlądowego (partner) zaprezentują swoje zainteresowania naukowe i pokażą jak odkrywcza i fascynująca może być praca naukowo-badawcza (http://www.nocnaukowcow.olsztyn.pl).

Zawiadomienie o wyniku postępowania konkursowego na stanowisko Dyrektora Instytutu Rybactwa Śródlądowego w Olsztynie

Na podstawie §11 ust.4 Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 28 października 2010 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania konkursu na stanowisko dyrektora instytutu badawczego (Dz. U. Nr 215, poz. 1412), Rada Naukowa IRS informuje, że w wyniku postępowania konkursowego na stanowisko Dyrektora Instytutu Rybactwa Śródlądowego w Olsztynie, Komisja Konkursowa w dniu 20 lipca 2016 roku podjęła uchwałę o przedstawieniu Ministrowi Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej Pana prof. dr hab. Arkadiusza Wołosa jako kandydata na stanowisko Dyrektora Instytutu.

 

Nowy numer Komunikatów Rybackich (3/2016)

Szanowni Państwo,

W ostatnim czasie obserwujemy rosnące zainteresowanie aktualnie ważnymi problemami rybactwa śródlądowego, w tym szczególnie tematami dotyczącymi gospodarki rybacko-wędkarskiej w obwodach rybackich oraz skutkami projektowanych opłat za wodę w obiektach hodowlanych. Problematyka ta była i jest szeroko dyskutowana podczas konferencji rybackich w dość wąskim kręgu naukowców, urzędników oraz samych zainteresowanych - rybaków, hodowców, dzierżawców. Jest ona również poruszana na łamach czasopisma branżowego „Komunikaty Rybackie” oraz w publikacjach i materiałach konferencyjnych np. http://zs.infish.com.pl/. Materiały te, pisane przez specjalistów ze swoich dziedzin, uwzględniają aspekty biologiczne i ekologicznie rybactwa oraz zawierają m.in. wiele rzetelnych analiz sektora opartych na danych produkcyjnych i ekonomicznych pochodzących z gospodarstw rybackich. Chcąc promować fachową wiedzę oraz jednocześnie poszerzyć krąg jej odbiorców postanowiliśmy część artykułów umieścić na stronie Instytutu (w dziale Artykuły).